Skilt

Skilt er på mange måter bedrifters ansikt utad, og er en viktig bidragsyter for synlighet og kjennskap. Vi produserer flere ulike typer skilt. Vanlige bruksområder er fasader, butikker, kontorlandskap, hoteller, skoler, med mer. Her setter bare fantasien begrensninger. Les mer om de ulike typene skilt under, og ta kontakt med oss for mer informasjon angående priser og planlegging.

Fasadeskilt

Vi kan lage fasadeskilt både med og uten lys, da fortrinnsvis med LED-lys. Det er vanlig for bedrifter å lage fasadeskilt med sin logo, og det er viktig at skiltet er godt synlig og av god kvalitet. Dette bidrar til at folk får et godt inntrykk av bedriften deres. Vi lager også frittstående bokstaver som monteres på avstand til vegg.

 

Utfreste bokstaver

Utfreste bokstaver er bokstaver som monteres direkte på et underlag, eller på en plate med fester. Vi kan lage bokstaver for både uten- og innendørs bruk.

Pyloner

Pyloner kan gjerne sees på som bakkeskilt, som står frittstående. Et slikt type skilt brukes ofte som henvisningsskilt, informasjonskilt, oversiktskart og lignende. Vi leverer pyloner både med og uten lys.

 

Systemskilt

Systemskilt er skilt som gir deg mulighet til å selv bytte budskapet som kommuniseres.

Vi hjelper deg med planlegging, design og utforming av skilt.

Spesialskilt

Logotrykk produserer små og store spesialskilt. Vi kan produsere skilt av følgende materialer:

  • Akryl
  • Stål
  • Eik
  • Messing
  • Kobber
  • Mose
  • Aluminium
  • Cortenstål
  • Miljøvennlige plater
  • PVC

Materialene kan gjerne lages i kombinasjon med hverandre.

LED

Lysskilt med LED har flere fordeler ved seg. Levetiden er betraktelig lenger på et LED-skilt, enn de mer tradisjonelle lysskiltene som har blitt flittig brukt før. Strømutgiftene er lavere fordi det gis mer lys per watt til et LED-skilt. Holdbarheten til lysdiodene i et LED-skilt gir også betydelig mindre behov for vedlikehold. Èn mindre ting å tenke på for deg og din bedrift!

Vanlige bruksområder for LED er eksempelvis lyskasser og frittstående bokstaver. Fleksibiliteten til et Led-skilt er også meget god, og du kan velge om skiltene skal lyse i front, bakover eller begge deler.